Đầu nối khí
So sánh sản phẩm
Khoảng giá

Đầu nối khí

 • Dây hơi khí nén PU 6mm 8mm 10mm 12mm 14mm 16mm

  Dơi hơi khí nén PU6 * 4/8 * 5/10 * 6,5 / 12 * 8/14 * 10/16 * 12
  500.000 đ
  Mua nhanh
 • Dây hơi PU khí nén xoắn dài 3m 6m 9m 12m 15m chịu áp lực cao dẻo mềm

  Dây hơi PU khí nén xoắn dài 3m 6m 9m 12m 15m chịu áp lực cao dẻo mềm
  65.000 đ
  Mua nhanh
 • Thiết bị xịt hơi khí nén bằng sắt DG-10-3

  Thiết bị xịt hơi khí nén bằng sắt DG-10-3
  50.000 đ
  Mua nhanh
 • Van khóa khí HVFF6 HVFF8 HVFF10 /HVFF4/HVFF12

  Van tay chuyển đổi hơi HVFF6 HVFF8 HVFF10 /HVFF4/HVFF12
  45.000 đ
  Mua nhanh
 • Van tiết lưu điều chỉnh áp khí SA4 SA6 SA8 SA10 SA12

  Van tiết lưu điều chỉnh SA4 SA6 SA8 SA10 SA12
  20.000 đ
  Mua nhanh
 • Van tiết lưu điều chỉnh áp khí SL6-01 SL8-02 SL4-M5 SL10-03/SL12-04

  Van tiết lưu điều chỉnh SL6-01 SL8-02 SL4-M5 SL10-03/SL12-04
  15.000 đ
  Mua nhanh
 • Van tiết lưu điều chỉnh khí nén RE-01 RE-02 RE-03 RE-04

  Van tiết lưu điều chỉnh RE-01 RE-02 RE-03 RE-04
  45.000 đ
  Mua nhanh
 • Van xả nhanh QE-01 / QE-02 / QE-03 / QE-04

  Van xả nhanh QE-01 / QE-02 / QE-03 / QE-04
  QE-04 Van xả nhanh QE
  QE-03 Van xả nhanh QE
  QE-02 Van xả nhanh QE
  QE-01 Van xả nhanh QE
  90.000 đ
  Mua nhanh
 • Đầu bịt mạ niken 1 2 3 4

  Đầu bịt mạ niken 1 2 3 4
  7.000 đ
  Mua nhanh
 • Đầu nối hơi chia 3 Y chuyển đổi PW6-4 PW8-6 PW10-8 PW12-10

  Đầu nối hơi Y3 chuyển đổi PW6-4 PW8-6 PW10-8 PEG12-10
  6.000 đ
  Mua nhanh
 • Đầu nối hơi chia 3 Y có ren PX4-M5\Y PX6-01 /PX8-02/10-03/12-04

  Đầu nối hơi Y có ren PX4-M5\Y PX6-01 /PX8-02/10-03/12-04
  6.000 đ
  Mua nhanh
 • Đầu nối hơi chuyển đổi chia 3 T PEG6-4 PEG8-6 PEG10-8 PEG12-10

  Đầu nối hơi chuyển đổi T3 PEG6-4 PEG8-6 PEG10-8 PEG12-10
  6.000 đ
  Mua nhanh
 • Đầu nối hơi Góc L PV4 PV6 PV8 PV10 PV12 PV14 PV16

  Đầu nối hơi Góc L PV4 PV6 PV8 PV10 PV12
  6.000 đ
  Mua nhanh
 • Đầu nối hơi nhanh 2 đầu PM4/PM6/PM8 /PM10/PM12

  Đầu nối hơi nhanh 2 đầu PM4/PM6/PM8 /PM10/PM12
  8.000 đ
  Mua nhanh
 • Đầu nối hơi nhanh chia 3 T có ren PB4-M56-01PB8-02 PB10-03 12-04

  Đầu nối hơi T3 có ren PB4-M56-01/PB8-02 /PB10-03 12-04
  6.000 đ
  Mua nhanh
 • Đầu nối hơi nhanh chia 5 PK4 PK6 PK8 PK10 PK12

  Đầu nối hơi nhanh đa kết nối PK4 PK6 PK8 PK10 PK12
  10.000 đ
  Mua nhanh
 • Đầu nối hơi nhanh PCF4-M5 6-01 8-02 10-03 12-04

  Đầu nối hơi nhanh PCF4-M5/6-01 /8-02/10-03/12-04
  6.000 đ
  Mua nhanh
 • Đầu nối khí nén nhanh PC 10-03 4-M5 PC6-01 PC8-02 PC12-04

  Đầu nối khí nén nhanh PC10-03 4-M5 /PC6-01/PC8-02 /PC12-04
  5.000 đ
  Mua nhanh
 • Đầu nối nhanh chia 3 T PE6 / PE12 PE4 PE8 PE10 PE16

  Đầu nối nhanh T3 PE6 / PE12  PE4 PE8 PE10 PE16
  5.000 đ
  Mua nhanh
 • Đầu nối nhanh chia 4 T PZA 4 6 8 10 12mm

  Đầu nối nhanh T4 PZA 4 6 8 10 12mm
  5.000 đ
  Mua nhanh
 • Đầu nối nhanh chuyển đổi PG6-4 PG8-6 PG10-8 PG12-10 PG8-4 PG10-6 PG12-8 PG16-12

  Đầu nối nhanh chuyển đổi PG6-4/8-6/10-8/12-10 /8-4/10-6/12-8/16-12
  5.000 đ
  Mua nhanh
 • Đầu nối nhanh góc PL8-02 / 4-M5 / 6-01 / 10-03 / 12-04

  Đầu nối nhanh góc PL8-02 / 4-M5 / 6-01 / 10-03 / 12-04
  5.000 đ
  Mua nhanh
 • Đầu nối nhanh ống nhựa thẳng đường kính PU4 PU6 PU8 PU10 PU12 PU14 PU16

  Đầu nối nhanh ống nhựa thẳng đường kính PU4 PU6 PU8 PU10 PU12 PU14 PU16
  5.000 đ
  Mua nhanh

Chat Facebook